درباره ما

موسسه خیریه آوای بهشت ماندگار با هدف ترویج امور انسان دوستانه و فرهنگ‌سازی کمک و یاری رساندن به یکدیگر در جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است و امیدوار است که با نهادینه کردن این امر به کمک سایر نهادها بتواند در کمک به افراد نیازمند موفق گردد. جلب اعتماد و مشارکت عمومی هر چه بیشتر مردم نسبت به اهداف و عملکرد موسسه در راستای کمک همه‌جانبه به نیازمندان در جامعه چشم انداز موسسه خیریه آوای بهشت ماندگار می‌باشد.

20پرسنل خدمتگذار
400تحت پوشش
1شعبه فعال
230خیران حامی

مدیر مسئول خیریه آوای بهشت ماندگار